Η Εταιρεία μας

Το Όραμα μας
Το Διαδίκτυο είναι η πλατφόρμα του μέλλοντος για διαφήμιση και πωλήσεις προϊόντων. Ο όγκος πληροφορίας και επισκέψεων στον Παγκόσμιο Ιστό αυξάνει με ιλιγγιώδη ρυθμό κάνοντας τον το κύριο μέσο ανταλλαγών πληροφορίας και οικονομικών συναλλαγών. Οι πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι κατά κανόνα υψηλότερης μορφωτικής και οικονομικής στάθμης και συνεπώς πιο ελκυστικοί σαν πελάτες προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι φανερό λοιπόν ότι και η διαφήμιση πρέπει να προσανατολιστεί προς τη νέα αυτή πλατφόρμα του Διαδίκτυου.

Η πρόταση μας, ταυτόχρονα και εταιρικό όραμα είναι η πρόσφορα καινοτομικών υπηρεσιών για την μεγιστοποίηση της ωφέλειας μιας εταιρείας / οργανισμού από την αποτελεσματική ενσωμάτωση των υπηρεσιών του Παγκόσμιου ιστού στον κύκλο εργασιών της είτε σαν μέσο δημοσιοποίησης είτε σαν μέσο αναζήτησης πληροφορίας.

Ανθρώπινο δυναμικό
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνει παγκόσμιας κλάσης ερευνητές στον χώρο του Παγκόσμιου Ιστού και αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς λογισμικού με δυνατότητα ανάπτυξης καινοτομικών λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού.

Έρευνα και Aνάπτυξη
Η προηγούμενη εμπειρία της ομάδας μας σε έρευνα και ανάπτυξη είναι μεγάλη και διεθνώς αναγνωρισμένη. Συνεργάτες μας έχουν συμμετέχει ενεργά σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά & αναπτυξιακά έργα. Επίσης, το ερευνητικό μας έργο στο χώρο του Παγκόσμιου Ιστού και είναι σημαντικό, αποτελούμενο από δεκάδες εργασίες σε διεθνή ανταγωνιστικά συνέδρια και περιοδικά.
Μέλη της ομάδας μας έχουν συμμετάσχει στην επιτροπή προγράμματος διεθνών συνεδρίων και έχουν βραβευθεί με διεθνείς & ευρωπαϊκές υποτροφίες, ενώ συμμετέχουν σε δυο ευρεσιτεχνίες σε θέματα σχετικά με εξόρυξη γνώσης και διαχείριση ιστοπεριεχομένου.

Design downloaded from free website templates.