Εταιρικές Αναφορές στο Διαδίκτυο

Έρευνα στο γράφο του Παγκόσμιου Ιστού για τις αναφορές προς τον εταιρικό ιστότοπο και δημιουργία αναφοράς για την εταιρική φήμη του στον Παγκόσμιο Ιστό. Η ανίχνευση της φήμης στηρίζεται στις αναφορές που κάνουν άλλες ιστοσελίδες στον ιστότοπο ενδιαφέροντος κάνοντας χρήση εξελιγμένων αλγόριθμων link analysis. Τα αποτελέσματα μπορούν να αναδείξουν την εικόνα/φήμη της εταιρείας και να προκαλέσουν διορθωτικές κινήσεις.

Design downloaded from free website templates.