Τα νέα μας

  Ιούνιος 2012:
Η ATTICOM αναλαμβάνει τη Σχεδίαση/Ανάπτυξη της Ιστοσελίδας τoυ διεθνούς car rental portal "mediterraneocarrental.com".

  Μάιος 2012:
Success SEO case study: Η ιστοσελίδα της εταιρίας <<ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΠΕ>> Προκατασκευασμένα Σπίτια ("kallergis.gr") για τις σχετικές λέξεις κλειδιά («προκατασκευασμένα σπίτια», «προκάτ σπίτια», «προκάτ σπίτια από μπετόν», «προκατασκευασμένα σπίτια από μπετόν», «προκατασκευασμένες εκκλησίες») εμφανιζόταν το Ιανουάριο του 2012 στα οργανικά αποτελέσματα του Google στις θέσεις 63-98 δηλαδή στην 6η-9η σελίδα αποτελεσμάτων. Mετά από 3 μήνες εργασιών βελτιστοποίησης (SEO) εμφανίζεται πλέον για τις παραπάνω λέξεις κλειδιά στην 1η σελίδα στα οργανικά, μη πληρωμένα αποτελέσματα.

Ακολουθούν ερωτήματα και κατατάξεις οργανικών αποτελεσμάτων Google πριν και μετά τη βελτιστοποίηση:
«προκάτ σπίτια από μπετόν» από την 92 θέση στην θέση 9η, 1η σελίδα
«προκατασκευασμένα Σπίτια από Μπετόν» από την 98 θέση στην 10η θέση, 1η σελίδα
«προκατασκευασμένα Σπίτια» από την θέση 63 στην 10η θέση, 1η σελίδα
«προκάτ σπίτια» από την θέση 67 στην 7η θέση, 1η σελίδα.
«προκατασκευασμένες Εκκλησίες» από την 28 θέση στην 5η θέση, 1η σελίδα

Τα παραπάνω δείχνουν τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για βελτίωση της κατάταξης μιας ιστοσελίδας με κατάλληλη και συστηματική βελτιστοποίηση της για την παρουσία της στον Παγκόσμιο Ιστό.
Επικοινωνήστε μαζί μας ("contact") για να συμβάλουμε στην βελτιστοποίηση και της δικής σας ιστοσελίδας!!

  Ιούνιος 2011:
Δημιουργία Διαφημιστικής καμπάνιας του Συγκροτήματος Κατοικιών Θιν'Αλλός του τεχνικού γραφείου των πολιτικών μηχανικών Χαράλαμπος Καμηλάρης και Ανδρέας Γιαννόπουλος "thinalos.gr".

  Μάρτιος 2011:
Σχεδίαση/Ανάπτυξη της Ιστοσελίδας και Δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρείαs παραγωγής και τοποθέτησηs κουφωμάτων αλουμινίου "gioti.gr".

  2011:
TOP Ranking στο Google!
Η ATTICOM για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έρχεται πρώτη στα αποτελέσματα για Corporate Reputation Mining. "google results"

  Ιούλιος 2009:
Η ATTICOM αναλαμβάνει τη Σχεδίαση/Ανάπτυξη της Ιστοσελίδας του μελετητικού γραφείου πολιτικών μηχανικών "ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ Πολιτικοί Μηχανικοί".

  Ιανουάριος 2009:
Η ATTICOM αναλαμβάνει τη Σχεδίαση/Ανάπτυξη της Ιστοσελίδας και τη Διαφημιστική καμπάνια τoυ διεθνούς car rental portal "rentacareasy.com".







Design downloaded from free website templates.